Přehled, správa a evidence HW a SW ve firmě

Správce IT se řadí mezi špičku programů, které lze v ČR pro správu a inventuru počítačů a softwaru využít.

Správce IT vyvíjíme již od roku 1992. Funguje jako desktopová aplikace, která se instaluje pod systémem Windows a garantujeme vám, že práce v něm vám přinese užitek.

Komu je Správce IT určen?

Komu je Správce IT určen?

Aplikace Správce IT je určena pro vedení společnosti, vedoucí manažery IT, pracovníky správy SW a HW nebo finanční auditory.

Aplikace usnadňuje a zkvalitňuje práci všem, kteří potřebují mít přehled nejen o IT majetku v organizaci. Správce IT eviduje SW i HW vybavení společnosti, ale také ostatní majetek jako: mobilní telefony, tablety, knihy a další kancelářské vybavení. Tento software je tím pravým pomocníkem všude tam, kde je potřeba pravidelně vytvářet audit majetku.

Více informací

Přínosy plynoucí z používání aplikace Správce IT

Přínosy plynoucí z používání aplikace Správce IT

Aplikace Správce IT pomáhá těm z vás, kteří potřebují vytvářet a pravidelně udržovat důkladnou a přehlednou evidenci IT majetku.

Jaké má přesně funkce a jakým způsobem vám tento přehled pomáhá udržovat, aby byla vaše práce a orientace ve firemním IT majetku jednodušší?

Více informací

Funkce a možnosti vlastního nastavení

Funkce a možnosti vlastního nastavení

Aplikace Správce IT sbírá data z počítačů připojených k síti a shromažďuje je na centrálním počítači.

Sběr provádí pomocí skenovací utility vzdáleně, příp. tak můžete na jednotlivých stanicích učinit ručně. Výsledná data se v aplikaci zpracovávají a přidělují jednotlivým počítačům.

Více informací

Nasazení Správce IT v praxi – případová studie

Nasazení Správce IT v praxi – případová studie

Ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. potřebovali zefektivnit a zjednodušit evidenci výpočetní techniky a nainstalovaného SW vybavení na uživatelských stanicích.

Evidenční a auditovací program Správce IT byl porovnán s konkurencí jak po stránce možností evidence, tak i otestován v reálném provozu na testovací skupině počítačů a byl vyhodnocen jako nejlépe vyhovující evidenční software.

Více informací

Něco jste nenašli nebo máte spoustu otázek?

Napište nám nebo zavolejte, rádi odpovíme.