Správce IT verze 2024.1.01

To nejzajímavější z této verze

Zasílání sestav

Bylo upraveno nastavení zasílání sestav. Všechny sestavy lze zasílat denně, týdně, měsíčně. Týdenní sestavy jsou zasílány vždy v pondělí, měsíční vždy první den následujícího měsíce.

Rovněž byla přidána nová sestava Historie. Tato sestava zobrazuje změny odpovědné osoby, organizačního členění, pracoviště a nákladového střediska u zařízení v daném období. Obsah sestavy lze v nastavení Zasílání sestav nadefinovat podle potřeby.

Výpis všech změn

SW sken

V rámci vylepšování aplikace získáváme agregovaně informace jako seznam instalovaného SW a počet výskytů, seznam neurčených .exe souborů a seznam SW, který novou logikou budeme schopni automaticky identifikovat a predikovat.

Nedochází k získávání jakýchkoli osobních údajů ani k přesné identifikaci uživatele, počítače nebo společnosti. Data jsou stahována hromadně a teprve po jejich kompletním získání od všech zákazníků dochází k jejich zpracování a analýze. Tím dojde k vylepšení výsledků skenů a tím i k zefektivnění vaší práce s naší aplikací.

Odpovědné osoby

 • Doplnění sloupce Poznámka do mřížky se seznamem zařízení.

Protokoly

 • Bylo umožněno vyfiltrovat protokoly, které mají v podpisu určitou osobu. Jméno osoby lze zadat v pravé horní části formuláře.
 • Upozornění na nepodepsané protokoly je zasíláno podle preferovaného jazyka aplikace nebo podle jazyka, ve kterém byly protokoly vytvořeny.

Ostatní

 • Do seznamu příslušenství, majetku a síťových prvků lze dodat typ a název nadřízeného prvku.
 • Do Hromadných změn byla přidána změna Limitu1 a Limitu2 pro SIM karty.
 • V Nastavení aplikace byl přidán parametr "Klíč pro JWT token" pro komunikaci s Web API.
 • Služba Správce IT - oprava při šifrovaném spojení s SQL.
 • Sken SW – přidán parametr Ignorovat soubory z externích disků, který umožňuje ignorovat soubory na externích discích.

Opravy

 • Oprava chyby při deaktivaci osoby.
 • Oprava chyby při vytváření zápůjčky.
 • Oprava chyby v Bilanci software při přiřazování skupiny.
 • Oprava překlepu ve výrobci Hewlett Packard při zpracování skenu.
 • Oprava chyby při automatickém generování čísla objednávky.
 • Oprava chyby při hromadné změně počítače u počítačů.

Správce IT Web

 • Webové služby pro klienta nahrazeny komunikací přes Web API.
 • V zobrazení položky přes QR kód přidána informace, jestli se jedná o položku z archivu.
 • Do horní lišty přidána informace o počtu zachycených chyb.

Administrace

 • Přidána sekce s výpisem chyb zachycených v aplikaci.
 • Přidaný parametr "Klíč pro JWT token" pro komunikaci s Web API.

Opravy

 • Oprava - Nefunguje Web API, pokud není u účtu vyplněná doména.
 • Oprava - Uživatel s právem instalace aktualizací nemůže aktualizovat aplikaci.
 • Oprava - U nové osoby se ukládá nepodporovaná jazyková mutace podle prohlížeče.
 • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.