HelpDesk verze 2018.3.01

Změny vzhledu uživatelského rozhraní

  • Změna uživatelského rozhraní v administraci.
  • Změna uživatelského rozhraní v úkolech.
  • Změna uživatelského rozhraní v projektech.

Hromadné akce

  • Úprava výběru hromadné akce nad tabulkami a stromy. Po výběru položek se zobrazuje počet vybraných a hromadné akce se zpřístupní.

Administrace

  • Do skupin práv přidána hromadná změna.
  • Přidáno právo "Požadavky - šablony požadavků" pro správu šablon.
  • Přidáno právo "Právo měnit cyklické úkoly" pro správu cyklických úkolů.
  • V přehledu kategorií jsou zobrazeny všechny kategorie ve stromovém zobrazení.
  • V tisku struktury kategorií přidána informace o přiřazených rolích.
  • V editaci organizační jednotky lze přesunout jednotku pod jinou.
  • V přehledu šablon požadavků přidáno seskupování podle sloupců tabulky.
  • Při zadávání nového zastupování lze vybrat více zastupujících.
  • Ve správě kategorií přidána editace osob a rolí, které mají kategorie přiřazeny v právech.
  • Zadání parametrů pro přesměrování do zákaznické podpory sloučeny s aplikacemi Správce IT a Aktivity a přesunuty do globálního nastavení.
  • V šablonách požadavků jsou sloučeny základní položky s vlastními. Základní položky lze mazat a přidávat.
  • Změna zabezpečeného připojení na SSL/TLS a STARTTLS.
  • K uživatelskému účtu přidáno nastavení parametrů pro přesměrování do zákaznické podpory. Uživatel se přihlašuje jen pod svými přihlašovacími údaji.

Další možnosti

  • Přidána možnost skrytí a zobrazení panelu.
  • Přidána možnost výběru více příloh.

Požadavky

  • V přehledu požadavků přidána možnost hledání ve vlastních polích.
  • V přehledu požadavků přidána možnost hledání v uložených zprávách (komunikace, řešení, zprávy o schválení či zamítnutí).
  • Přidána možnost vložit přílohu při schválení, zamítnutí a při změně termínu pro vyřešení.
  • Při emailové odpovědi se přidané přílohy přidají do rozesílaných upozornění.
  • V emailových zprávách přidána informace o org. jednotce žadatele.
  • Při použití externí komunikace lze požadavek reklamovat.
  • Zobrazení panelu detailu požadavku.

Úkoly

  • V přehledu úkolů přidána možnost hledání v uložených zprávách (komunikace, řešení, reklamace).
  • Znalostní báze
  • Ve formuláři pro přidání příspěvku diskuze přidána možnost vybrat přílohu.
  • Oprava
  • V PHP 7.2 nelze aktivovat a zobrazit přehled změn.
  • Špatné zobrazení menu v administraci.

Oprava

  • Administrace - Při editaci šablony požadavku nelze editovat vlastní položku, pokud obsahuje seznam možností v číselné podobě.
  • Požadavky - Při zatržení voleb v panelu u přehledu požadavků se zobrazily požadavky, které uživatel neměl vidět.
  • Sestavy - Chyba v sestavách, kde se zobrazuje řešitel požadavků.
  • Požadavky - Chyba při odesílání emailů, pokud předmět obsahuje znak '%'.
  • Oprava drobných chyb a drobná vylepšení.