Správce IT verze 2021.1.01

To nejzajímavější z této verze

Ukládání elektronických dokumentů a souborů přiložených k protokolům do databáze

Od této verze si lze zvolit, zda elektronické dokumenty a soubory přiložené k protokolům budete ukládat přímo do databáze nebo jako doposud na disk.

Zápůjčky

Při vytváření zápůjčky lze protokol o zápůjčce osobě, které bylo zařízení zapůjčeno, odeslat emailem. Tuto osobu lze nově rovněž zobrazit v mřížce formuláře se seznamem zařízení. Při ukončení zápůjčky se datum ukončení přepíše do záznamu historie o vytvoření zápůjčky.

Vzory software

Došlo ke zrychlení automatické aktualizace softwarových vzorů.

Výpis všech změn

Číselník osob

Import nebo synchronizaci osob s Active Directory lze provádět i podle object GUID. Je možné zobrazit detail zařízení přiřazeného k osobě.

Volný číselník pro hardware

Do aplikace byl přidán nový volný číselník, který je určen pouze pro hardware. V detailu zařízení je zobrazen na hlavní kartě, hodnotu číselníku je možné zobrazit v mřížce se seznamem zařízení. V konfiguraci programu lze číselníku nastavit vlastní název a vlastní název položky.

Zasílání sestav

Byla přidána sestava Nový sw. Tuto sestavu lze zasílat ve zvoleném intervalu dní. Obsahuje seznam nově nalezeného software na počítačích ve zvoleném organizačním členění.

Ostatní

 • Příslušenství - umožněno přiřazování smluv
 • Načtení výpisu telefonů - upraven tak, aby bylo zřejmé, které číslo bylo načtené a které ne.
 • Přidán nový typ počítače Tablet 2v1
 • Přidán nový typ příslušenství Správa serveru
 • Přidání sloupců
  • Tisk čárových kódů - Pobočka, Organizační členění
  • Bilance sw, seznam nalezeného zařízení - Datum zakoupení, Datum zakoupení/Stručné, Číslo dokladu, Faktura/Stručná, Objednávka, Objednávka/Stručná, Interní číslo, Osobní číslo
  • Seznam licencí - Osobní číslo
  • Výběr licencí - Datum zakoupení, Datum zakoupení/Stručné, Číslo dokladu, Faktura/Stručná, Objednávka, Objednávka/Stručná, Interní číslo, Osobní číslo

Sken HW

  • Oprava detekce rozhraní SSD
  • Přidána detekce správy serveru (IPMI) pro Dell, HP a SuperMicro

Sken SW

  • Oprava detekce SP/Update MS Windows

Bilance software

  • Bilance software byla rozšířena o kartu s bilancí nevedeného software

Opravy chyb

  • Chyba při uložení parametrů protokolů
  • Chyba při vyplnění volných datumových položek
  • Chyba v protokolech po smazání osoby
  • Chyba v detailu příslušenství při vyplňování volných číselníků
  • V Bilanci souborů se nezobrazovaly přípony

Správce IT Web

To nejzajímavější z verze 2021.1.01

Verze bez změn

Výpis všech změn

 • Byla aktivována webová služba pro sběr scanu HW a SW z klientských stanic
 • Předávací protokoly - přidáno zobrazení přiložených souborů u protokolů
 • Přidáno zobrazení nového číselníku "Důležitost"