Přínosy plynoucí z používání aplikace HelpDesk

HelpDesk pomáhá zefektivnit nejen vnitrofiremní komunikaci s vašimi podřízenými a nadřízenými, ale i komunikaci s vašimi zákazníky.

Jakým způsobem vám usnadňuje komunikaci a orientaci v zadaných úkolech? V čem vám zjednodušuje řešení požadavků? 

Snadné zadání požadavků

Každý požadavek můžete zadávat buď přímo do aplikace HelpDesk nebo ho zasílat přes svůj e-mail. HelpDesk e-mailové požadavky roztřídí a zašle kompetentním osobám za vás.

Vše vyřešíte na jednom místě

Nemusíte ani zvedat telefon, hledat v e-mailové schránce, nebo se pročítat poznámkami na papíře. Všechno – od zadání, přes průběžnou komunikaci, případné schvalování (např. firemních nákupů), až po vyřešení požadavku – je v HelpDesku automaticky evidováno a kdykoli k zobrazení.

Nebudete zahlceni požadavky, které vám nepatří

Díky HelpDesku vám budou přicházet pouze ty požadavky, k jejichž řešení máte kompetence. S jasnou prioritou, sdělením i e-mailovým upozorněním. Přitom všechny tyto požadavky, komunikaci k nim i jejich řešení najdete vždy na jednom místě – přímo v aplikaci.

Nebudete muset myslet na všechno

Systém upozorňování totiž dokáže na všechny termíny myslet za vás. Upozorní vás na příchozí úkol, blížící se termín, aktuální termín a případně i na to, kdy to mělo být hotové. Přičemž intervaly, v jakých bude notifikace probíhat, se odvíjí od vašeho vlastního nastavení.

Ani nováček se nebude muset pořád na něco ptát

Velmi dobře mu totiž místo vaší odpovědi (a vašeho času) postačí náhled do firemní znalostní báze, kde nalezne všechny postupy, návody i způsoby řešení problémů. Do této znalostní bázi lze přitom nahrávat nejen texty, ale i obrázky i videa.

Jak HelpDesk vypadá?