Funkce a možnosti vlastního nastavení

HelpDesk je uživatelsky vstřícná webová aplikace, která výrazně usnadňuje firemní komunikaci a plánování úkolů k řešení.

Svou přehledností umožňuje rychlou orientaci v přidělených úkolech a uchovává záznamy o jejich řešení. S HelpDeskem se při řešení jakýchkoliv problémů už nikdy neztratíte!

Požadavky

Jedním ze základních prvků HelpDesku jsou požadavky. Do systému je mohou vkládat všichni uživatelé, kteří současně se zadáním určují i jejich prioritu a kategorii, pod kterou spadají.

Řešitelé požadavků jsou o novém požadavku informování e-mailem a k řešení jsou přiřazeni automaticky nebo si jej přebírají sami podle potřeby. V obou případech mají na vyřešení požadavku omezený čas, který na počátku vy, jako administrátoři, sami nastavujete.

Pro snadnější komunikaci a nalezení optimálního řešení lze k danému požadavku přidat konverzaci nebo přílohu.

Úkoly

Úkoly fungují na podobném principu jako požadavky. Uživatel zadá do aplikace úkol a vybere příslušného řešitele (včetně své vlastní osoby). Úkoly přitom může seskupit do projektu a také je nechávat cyklicky se opakovat.

U projektů si pak můžete zobrazit procento jejich plnění a statistické informace jednotlivých úkolů.

Znalostní báze

Znalostní báze vám umožňuje nahrávat návody, známé postupy i způsoby řešení problémů. Za pomoci textů, obrázků či videí tak můžete do budoucna sami sobě i svým kolegům výrazně usnadnit práci.

Schvalovací proces

HelpDesk umí pracovat s nejrůznějšími schvalovacími pravidly. Dokáže např. povolit řešení požadavku až poté, co jej schválí alespoň 2 manažeři a 1 pracovník IT.

Propojení se Správcem IT

Databázi HelpDesku je možné propojit s databází Správce IT. Sloučením těchto dvou aplikací získáte nástroj, který ještě více usnadní a zpřehlední práci s výpočetní technikou ve vaší firmě.

Se Správcem IT totiž většinou pracují pouze zaměstnanci odpovědní za výpočetní techniku. Naopak přístup do HelpDesku mají obvykle všichni zaměstnanci.

Po sloučení můžete např. v HelpDesku vytisknout předávací protokol k počítači, který byste dříve hledali pouze ve Správci IT.

Jak HelpDesk vypadá?