Funkce a možnosti vlastního nastavení

Aktivity jsou aplikací, která využívá pro sběr dat i jejich prezentaci webové rozhraní. Nezatěžuje tak počítače vedoucích pracovníků a umožňuje vám prohlížet si výsledky monitoringu doslova kdykoliv a odkudkoliv.

Aplikace je vytvořená tak, aby se co nejvíce přizpůsobovala vašim potřebám a požadavkům. Kromě možnosti třídění aktivit do konkrétních kategorií vám umožňuje vámi určené aktivity zcela blokovat, či je jen definovat jako zakázané (u zakázaných aktivit můžete nadále sledovat způsob a čas jejich využívání v pracovní době).

Monitoring spuštěných aplikací

S touto funkcí získáte přehled o všech aplikacích, které váš zaměstnanec na daném počítači spouští. Získáte tak informace o tom:

  • kdy přesně a na jak dlouho aplikaci spustil,
  • jak se jmenoval soubor, který aplikaci spustil,
  • jaké jsou identifikační údaje přihlášeného uživatele.

Aby byla analýza výsledků pro vás jednodušší, můžete si aplikace roztřídit až do 10 kategorií a definovat jejich status jako povolené nebo zakázané, příp. spuštění vybraných aplikací zcela blokovat.

Monitoring internetových stránek

Tato funkce vám umožňuje získávat přehled o navštěvovaných webových doménách. Výstupem jsou pro vás informace týkající se:

  • doby spuštění a délky prohlížení webové stránky,
  • názvu a podrobností webové stránky,
  • typu internetového prohlížeče,
  • identifikace přihlášeného uživatele.

Pro jednodušší analýzu výsledků monitoringu můžete webové stránky třídit do kategorií a určovat jejich status na zakázané či povolené. V rámci zjednodušení třídícího mechanismu vám stačí pro jednotlivé kategorie definovat klíčová slova. Aplikace za vás prohlížené stránky dle daných klíčových slov roztřídí, příp. dle vašeho nastavení zcela zamezí jejich spouštění.

Monitoring her a chatu

Jedná se o zvláštní kategorii, u které Aktivity neřeší, zdali hry a chat spustila nainstalovaná aplikace nebo webový prohlížeč. Tato data získáváte při prezentaci výsledků odděleně, díky čemuž se při analýze aktivit rychleji orientujete.

Monitoring využití HW 

S touto funkcí získáte informace o souborech, které se přemisťují, kopírují či jinak ukládají na externí USB disk, a které jdou do tisku. Aplikace přitom zaznamenává název souboru, který se tiskne a díky tomu dokážete říci, zda šlo o tisk firemní či soukromý.

Prezentace výstupních dat

Výsledky monitoringu si můžete zobrazit buď za konkrétní osoby nebo organizační jednotky ve vaší společnosti. 

Při grafické prezentaci výsledků vám Aktivity vytváří časové srovnání povolených a zakázaných aktivit, případně i dobu nečinnosti. V tabulkovém zobrazení se navíc můžete danými aktivitami proklikávat a získávat tak o nich podrobnější informace.

Aktivity vám mj. vytváří i výkonostní statistiky, příp. dle vašeho nastavení analyzují finanční ztráty plynoucí z nedostatečné produktivity.

Všechny výstupy uvedené výše si přitom můžete prohlížet online, vytisknout anebo nechat pravidelně zasílat na e-mailovou adresu.

Jak Aktivity vypadají?